• slide 1

  FANGKULTURER...

  Fangkulturer er noget forholdsvis nyt, men man
  kan betragte det som en mark, hvor landmanden
  omsætter sine husdyrs gødning...
 • slide 2

  Moderne havbrug...

  Hjarnø Havbrug har fokus på nulpåvirkning af
  miljøet og bruger erfarne fodremestre der tilser
  fiskenes velfærd...
 • slide 3

  Vi tager ansvar...

  Vi er førende inden for udvikling af miljøtiltag under
  vand. Vi kæmper frem mod en nulpåvirkning af miljøet
  gennem forsøg og forskning...
 • slide 4

  Fisk i planteskole...

  Dambrug sigter mod at fisken har et miljø
  tæt på sin oprindelige cyklus, for at
  fremme væksten...
 • slide 5

  Japanske Nytårsgaver...

  Luksus Suijiko kommer fra danske regnbueørreder, de er
  allerede nu kontrolleret, pakket og sendt af sted på deres
  lange tur til de glade modtagere i Japan...

Kom på ”besøg” i Hjarnø Havbrug

Klik på videoen til højre og se vores nye film om vores virksomhed.
Vi opdrætter sunde fisk i vores anlæg. Når fisken opnår den sunde status og er klar til anvendelse til fødevare, bringes de til vores moderne slagteri, hvor produkterne bliver pakket under kontrollerede forhold.

Sukkertang

10 km tangline sat ud i Hjarnø tanganlæg…

Efter at have undersøgt produktionen af sukkertang i 1.5 år i projekt "Økologisk sukkertang - Industriel produktion af e…

Havet venter...

Hør programmet ''Havet venter'' fra DR1…

Fødevareminister Dan Jørgensen, prof. Jens Kærulf, forsker Per Bovbjerg og mange flere fortæller om hvordan vi kan forsø…Hjarnø havbrug er bæredygtig fiskeri og aquakultur...

Akvakulturudvalget bruger det nye kompensations opdræt som en af de anbefalede vækstveje.

Miljøminister Kirsten Brosbøl fastslår i forbindelse med godkendelsen af nyt havbrug ved Endelave at ”opdrætserhvervet er med til at producere sunde fødevare og skabe arbejdspladser, og vi er rigtig gode til det”. De danske havbrugere er underlagt en række strenge miljøkrav, og det er derfor stærkt misvisende at kritikkerne påstår at de sviner vandmiljøet til.” Selve kompensations produktionen i sig selv, har Hjarnø Havbrug allerede bevist afhjælper næringsstofs berigelsen i fjorden. Følge effekterne  af de naturlige skjul biorevene med tang og muslinger tilbyder mange arter, resultere i en vækst i bestanden af vilde fisk. Gennem biorevenes rensningen af vandet, forbedres sigtedybden også væsentlig, og dermed også muligheden for udbredelsen af ålegræs, der er et af de bærende parametrene inden for miljøforbedringer.

Læs her Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsens kronik i Jyllandsposten.

Seneste nyt

Sukkertang ved Hjarnø hage

Det milde vintervejr har sat skub i væksten af sukkertang ved Hjarnø hage. . . .

VIS NYHED

Udsætning af sukkertang, 2019

Udsætning af sukkertang, 2019 . . .

VIS NYHED