Vidste du...

At der under transport af fisk tilsættes ilt for at holde den naturlige iltbalance i vandet.

Vidste du...

At der under transport af fisk tilsættes ilt for at holde den naturlige iltbalance i vandet.

Fra æg til fisk

Agerskov dambrug er et yngelbaseret ferskvands dambrug med jorddamme, de forbindes med en gennemgående kanal.Her opdrættes regnbueørred ynglen. Den fine strøm, der siver gennem dette dambrug, sørger for at fiskene kan opfange den perfekte mængde af foderproduktet i omgivelser de ville opsøge i naturen.

Er jeg stor nok…?

For at kunne give den perfekte pleje og opsyn, er det nødvendigt at flytte ynglen. Der er gjort meget for at tilpasse vilkårene for større fisk i de andre dambrug under Hjarnø Havbrug. Derfor flyttes den ca. 100 gr. store ørred, og kommer dermed endnu engang i omgivelser der passer til den naturlige cyklus.