Vidste du...

At det naturlige fald på 5 meter gennem Karup Elværk, gør det muligt at drive dette dambrug uden strømforbrug.

Vidste du...

At det naturlige fald på 5 meter gennem Karup Elværk, gør det muligt at drive dette dambrug uden strømforbrug.

Det gamle Elværk i Karup

Karup Elværk er i dag et moderne dambrug, der drives med 15 ferskvandsdamme, og 4 kanaler hvor der anvendes overfladevand fra Karup Å. Her udsættes ørred ynglen når den har en vægt på ca. 100 gr. Dambruget kan i dag drives miljøvenligt uden forbrug af elektricitet.

Miljøkrav er gode

Der holdes øje med at selve produktionen har en høj økologisk kvalitet så naturværdierne, de kulturhistoriske og de landskabelige værdier kan bevares i området omkring
Karup å.

…2 år senere

Fiskene er klar til deres sidste rejse over land, når de er oppe på en vægt på omkring 800 gr. Det sker omkring 2 års alderen. Nu skal de transporteres til nettene i Horsens Fjord, hvor de kan boltre sig i masser af vand og strøm, som de bedst kan lide det.