Vidste du...

Horsens Fjord har max. hastighed på 6 knob

Fjorden som arbejdsplads

Hjarnø Havbrug er Danmarks ældste havbrug, du finder os i Hjarnø sund og i As Vig bugt ved Hundshage. Muslingerør og tangliner findes Nordøst for Hjarnø og udfor Dysbjerg klint.

Find os på Horsens fjord

Se siderne med kort placeringer herunder:

Vi tager ansvar...

Derfor har vi stor fokus på bæredygtighed, og følger løbende med i - samt udvikler nye miljøtiltag for havbrug. Målet er en nulpåvirkning af miljøet, gennem egenkontrol og produktion.