Vidste du...

Tang lever af kvælstof og fosfor og er naturens eget bud på en rensestation i vandet.

Vidste du...

Tang lever af kvælstof og fosfor og er naturens eget bud på en rensestation i vandet.

Kombiopdræt hvorfor?

De danske havbrugere ønsker at forfølge målet i regeringens handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur" fra 2008 (www.fiskeriudvikling.dk), hvor der planlægges en fem-dobling af den marine fiskeproduktion til i alt 40.000 tons/år inden 2015 uden proportional øgning i miljø belastningen.

KOMBI-opdræt = Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang, muslinger til forder og konsum.

Sundt vandmiljø…

Kombi projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof, samtidig med at der udvikles et forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder.

Vi tager ansvar...

Derfor har vi stor fokus på bæredygtighed, og følger løbende med i - samt udvikler nye miljøtiltag for havbrug. Målet er en nulpåvirkning af miljøet, gennem egenkontrol og produktion.