Vidste du...

Sukkertang giver højest udbytte, når det udsættes i efteråret i Danmark

Sidste udsætningsdag i 2018 for Sukkertang i projekt ØKOTANG hos Hjarnø Havbrug A/S

Nu er de sidste liner med Sukkertang sat ud for udsætningsåret 2018 ved Hjarnø Hage. Linerne udsættes som del i projekt ØKOTANG, hvor potentialet for at producere sukkertang i stor skala under økologisk certificering undersøges. Det forventes at der i foråret, kan høstes frisk økologisk salattang på linerne, som havbruget ser som en mulig delikasse i fremtidens køkken.

Der er sket flere ting i projektet i 2018, og vi forventer at kunne præsentere de første resultater i løbet af år 2019.

Projektet har allerede haft første møde med projektets følgegruppe, som består af: Kristian Ottesen (Nordisk Tang), Jens Legarth (Fermentation Experts), Susane Røntved (Operatørfunktionen for udvikling af fiskeri-akvakultursektoren i Danmark) og Morten Furergaard (Fødevarestyrelsen).

Følgegruppen giver input til relevans og udvikling af projektet, og vi glæder os meget til det videre samarbejde.

Det første år i projektet har været givtigt, og vi håber, at vi i løbet af de næste 2 år af projektet, i samarbejde med Aarhus universitet og Orbicon A/S, kan finde frem til en måde at producere tang, så produktionen i fremtiden kan bære sig selv.