Udvikling sikret gennem projekt "Økotang"

I projekt sukkertang er der udført en række spiringsforsøg hos Aarhus universitet, der har vist hvilke økologisk godkendte næringsstoffer der med fordel kan anvendes i spiringsfasen, samt i hvilke koncentrationer de anvendes optimalt.

Udvikling sikret gennem projekt "Økotang"

I projekt sukkertang er der udført en række spiringsforsøg hos Aarhus universitet, der har vist hvilke økologisk godkendte næringsstoffer der med fordel kan anvendes i spiringsfasen, samt i hvilke koncentrationer de anvendes optimalt.

Udsætning

Allerede i midten af oktober var havbruget færdig med at sætte dette års tangliner ud. Det blev samlet til 10 km tangline i år, der er sat ud med forskellige teknikker for at afsøge muligheder for at forbedre dyrkningspraksis.

Fin vækst

Efter en måned er spirerne vokset godt frem på linerne og længden er nu mellem 2 og 4 cm af de unge skud. 

Effektiv spiring af sukkertang

I år har spiringen af en del af de producerede liner været meget hurtig, og vi er ved at have en fornuftig protokol til at lave en rentabel produktion af de økologiske sukkertangsliner. Som producent af økologisk sukkertang skal EU's bestemmelser overholdes (Regulativ 889/2008), hvilket bl.a. indebærer, at der ikke må anvendes konventionel gødning i spiringsfasen for sukkertang, der foregår i landbaserede anlæg. 

Forøget udbytte

Sidste års udsætning gav et højere udbytte end normalt, og det er nu spændende at se, om det kan gentages i det efterfølgende år. En stor del af de liner der blev udsat sidste år, er det lykkes at oversomre, og de forventes nu at give et markant højere udbytte efter 1.5 års vækst. Sukkertang vokser sig længere og kraftigere indenfor de første 2 års vækst, og kan desuden blive mindst 4 år gamle.

Andre organismer på besøg

Henover sommeren har andre organismer som mosdyr, skeletkrebs, søpunge, søanemoner, søstjerner, rur,  og andre algearter sat sig på sidste års tangliner. Dog forventes disse at forsvinde fra selve bladpladen, inden høst næste forår, idet tangen vokser en ny bladplade ud hvert år.

Salg af sukkertang

I foråret 2020 forventes der at være en betragtelig biomasse af sukkertang i anlægget, så såfremt man vil aftage økologisk sukkertang, er man velkommen til at kontakte Hjarnø Havbrug A/S.