Flerårig alge

Sukkertang er en flerårig alge, der kan blive mindst 4 år gammel. Den har sit meristem lige over stænglen, og det nye væv vokser derfor ud løbende fra bunden af algen. Algen kan transportere næring fra de yderste dele af bladet og ned til vækstpunktet, hvor det kan bruges til ny vækst og produktion af bl.a. pigmenter til at fange lys. Det er afgørende, specielt i foråret, hvor Sukkertang kan drage nytte af stigende lys og temperaturer, og samtidigt trække på interne ressourcer af nærings stoffer til vækst, når disse optages af mikroalger i vandsøjlen.

Flerårig alge

Sukkertang er en flerårig alge, der kan blive mindst 4 år gammel. Den har sit meristem lige over stænglen, og det nye væv vokser derfor ud løbende fra bunden af algen. Algen kan transportere næring fra de yderste dele af bladet og ned til vækstpunktet, hvor det kan bruges til ny vækst og produktion af bl.a. pigmenter til at fange lys. Det er afgørende, specielt i foråret, hvor Sukkertang kan drage nytte af stigende lys og temperaturer, og samtidigt trække på interne ressourcer af nærings stoffer til vækst, når disse optages af mikroalger i vandsøjlen.

Det milde vintervejr har sat skub i væksten af sukkertang ved Hjarnø hage

De bedste liner holder i øjeblikket en biomasse på 1 kg pr meter line, vokset frem fra Oktober 2019. Samtidig er de nye liner helt rene for andre organismer, og derfor yderst egnet som fødevare, som man kan se på billedet herover.

Den flotte vækst er dels en effekt af det gode vejr, men også den udvikling der i øjeblikket foregår hos havbruget indenfor området.

Vi optimerer dyrkningsprotokoller og metoder, så vi kan forbedre udbytte, kvalitet, leveringssikkerhed og økonomi i dyrkningen.

Oversomring af Sukkertang

En anden udvikling, vi i øjeblikket har igangsat, er at udnytte algens flerårige natur og oversomre tangen, så den samme line kan høstes i flere sæsoner. 

Vi har i den første sæson haft stor succes med dette, og det er spændende, hvor meget disse liner kan give efter 1,5 sæson.

Flerårige alger er hjem for andre marine organismer

Tangen er i øjeblikket hjem for mange andre organismer, som associerer sig med den struktur tangen giver i vandet, eller sidder direkte på overfladen af bladene. Der er bl.a. mosdyr, søpunge, søanemoner, skeletkrebs, rur, rødalger og hydroider på tangen. De fleste organismer forsvinder dog i løbet af foråret i takt med at tangen gror på linerne.

Nedenfor kan ses billeder af tangen, der vokser videre fra sidste års udsætning.