EHFF projekt – Implementering af ny teknologi (HH Innograb) – forbedring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Projektperiode 01.02.16 – 31.01.18 

Hjarnø Havbrug modtager støtte til investering i nye teknologiske løsninger i slagterilinjen (HH Innograb), det har som overordnet mål at effektivisere slagteriprocessen af regnbueørreder. Der vil blive udviklet og implementeret en slagtelinje, hvor regnbueørreder ophænges, så opskæring og rognudtag af fisken er mere skånsom, og hvor kvaliteten af rognen og fisken dermed optimeres. Arbejdsrutiner og arbejdsmiljø bliver ligeledes forbedret ved en hensigtsmæssig indretning af arbejdsstationer.

De direkte effekter af investeringen vil være: større produktionskapacitet/dag af ferske regnbueørreder og rogn, kvalitets- og værdiforøgelse af de producerede produkter, forbedret arbejdsmiljø, forbedret arbejdssikkerhed, lavere lønomkostninger, mindre CO2 forbrug, mindre vandforbrug, nedbringelse af sygdomsfremkaldende bakterier, nedsatte udgifter til flytning af fisk ind i slagteriet. Projektet vil samlet set medføre en øget konkurrenceevne.

Tilskuddet består af 75% midler fra EU, den Europæiske Hav- og Fiskerifond, samt 25% nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Yderligere oplysninger: Anders Pedersen, e-mail: hjarno@havbrug.dk

Milj.png hav-og-fisk-logo.png eu-logo.jpgLink til den Europæiske Fiskerifond