Stormen der kunne… - 01-07-2014

Stormen der kunne…

Hjarnø Havbrug har brugt tiden på at rydde op efter stormen i oktober måned. Det skulle ikke kunne lade sig gøre, og så skete det alligevel. Stormen fik fjorden til at falde og derfor skabte det en masse røre. Især vores anlæg ved Hjarnø fik en masse tæsk. Desværre blev fiskene også ret stressede, og blev klemt i nettet. Nogle slap ud, og andre døde i nettet.

Fisk i Horsens fjord, se mere fra TV2 ØSTJYLLAND

Det er hårdt at se de mange års arbejde svømme ud af burerne, men jeg håber at der er en masse der får noget godt fisk på bordet, siger Anders Pedersen, Fiske Avler fra Hjarnø Havbrug.

Undslupne fisk forurener ikke.

Allerede tilbage i 2004 hvor der sidst var undslupne regnbueørreder, bleve der igang sat en grundig undersøgelse der skulle finde ud af de konkrete påvirkninger af miljøet. Den vise med tydelighed, at der ikke kan påvises reaktioner i miljøet fra regnbueørreder, selv om de ikke hører til i den naturlige fauna.

TV2 har ikke alle fakta på plads

Desværre er der både i Lystfisker forum og hos TV2 kommet en del forkerte oplysninger i denne sag, naturligvis plantet af den samme mand. Vi kan og vil gerne her på siden vise hvad der er op og ned, og derfor kan I her læse hele undersøgelsens notat her.

Prøver, test og forsøg… - 01-07-2014

Prøver, test og forsøg…

Da Hjarnø Havbrug er spydspidsen i regeringsens målsætning om at kunne rydde op efter produktion af sund maritime fødevarer, er virksomheden konstant nød til at udtage prøver på produktionen, for at samle viden om akvakultur i Dansk farvand.

På billedet herover er det Josefine fra Orbicon og Vaidas fra Hjarnø Havbrug, der er optaget af at indsamle prøver på muslinger fra As Vig, for at kunne anvende resultaterne til KOMBI-Projektet. Læs mere om projektet her.

Tang kan være økologisk...

Sukkertang produktion har fine konditioner og kvaliteten er flot. Vi kan allerede nu se at dette biomateriale er af stor værdi for både vandkvalitet og til anvendelse i konsumfoder og mad.

En økologisk tang og muslinge produktion står næst på vores ønske  seddel, og det store administrative arbejde er sat igang. Vi forventer at kunne høste noget af det første 100% økologiske tang og muslinger omkring april 2014.

Link til EU’s forordning for Økologisk akvakulturproduktion

Horsens skal satse på opdræt af fisk, skaldyr og tang - 01-07-2014

Horsens skal satse på opdræt af fisk, skaldyr og tang

Torben Busk fra Horsens Businees har peget på de mange forretningsmuligheder der er i Akvakulturen på Horsens-egnen. Han påpeger mulighederne i infrastruktur-området både i forhold til distribution, forarbejdning og globalt salg af fisk, muslinger og tang.

Læs hele artiklen i Horsens Folkeblad her.

Havbrug, tang og muslinge drift er vejen frem

Havet omkring os er over fisket og derfor peger både danske og udenlandske forskere på at havbrug og aquakultur er løsningen på den manglende biomarine masse.

Læs mere i artiklen: Saving our Seas

Muslinger er godt for vandmiljøet

Allerede nu viser undersøgelser at fjorden og vandsøjle miljøet har rigtig godt af at der bliver dyrket både tang og kulturmuslinger. De sidste 2 år er sigtbarheden i vandet ved As Vig forbedret med 20 cm. ved at dyrke og rense med muslinger i vandsøjlen. Derfor er der fra naturerhvervstyrelsen givet tilladelse til at Hjarnø Havbrug kan udvide med endnu 2 anlæg til muslinger i As Vig.

OBS

I kan ved sejlads på fjorden se afmærkninger med gult dagmærke.

FOOD festival 2013 - 01-07-2014

FOOD festival 2013

Nu er planlægningen af FOOD festival 2013, i Tangkrogen ved Aarhus ved at være godt igang. Vi deltager fra Hjarnø Havbrug med regnebueørreder, tang og muslinger i Dansk Akvakultur standen i området for HAVET.

Sæt X i kalenderen

Den 6.-8. september - og kom og mød os og alle de andre deltagere, som viser ALT fra den Danske Akvakultur. Både bækørreder, guldørreder, stør, ål og meget andet spændene har fundet vej ind på staden i år.

Læs mere om Food Festival på hjemmesiden.

Muslinger er godt for vandmiljøet

Allerede nu viser undersøgelser at fjorden og vandsøjle miljøet har rigtig godt af at der bliver dyrket både tang og kulturmuslinger. Derfor er der fra naturerhvervstyrelsen givet tilladelse til at Hjarnø Havbrug kan udvide med endnu 2 anlæg til muslinger i As Vig. I kan ved sejlads på fjorden se afmærkninger med gult dagmærke.

Havbrug, tang og muslinge drift er vejen frem

Havet omkring os er over fisket og derfor peger både danske og udenlandske forskere på at havbrug og aquakultur er løsningen på den manglende biomarine masse. Læs mere i artiklen: Saving our Seas

Ny båd i Snaptun havn… - 01-07-2014

Ny båd i Snaptun havn…

Vi siger velkommen til den nye båd Emilie, som allerede er igang med at få et par små tilføjelser. Båden er bygget i 1987, på Nysted værft i glasfiber. Hun har sejlet under navnet "Jante" som muslingefiskekutter på Nykøbing Mors. Nu venter der mange forskellige opgaver hos Hjarnø Havbrug i Horsens fjord. Blandt andet glæder Anders sig til at bruge hende til foderbåd og til mange andre opgaver i løbet af året.

Besøg af Goncalo fra Portugal...

Denne uge har vi også haft besøg af en Phd studerende fra DTU miljø, Goncalo fra Portugal. Han er igang med sin uddannelse i Kbh og bruger vores tangplantage ved Hjarnø Hage og vores muslinger til at skrive sin Phd udfra. Folk der færdes på havnen vil helt sikkert komme til at møde ham, da han forventer at fortsætte prøve indsamlingen frem til april 2014. Han deltager allerede i dansk kursus, og taler flydende engelsk.

Læs mere om Phd afhandlingen kompentationsopdræt.