Miljøgodkendt Endelave Havbrug - 01-07-2014

Miljøgodkendt Endelave Havbrug

Hjarnø Havbrug modtog d. 7. maj 2014 miljøgodkendelsen af Endelave Havbrug, og det er nu en kendsgerning at både NaturErhver og miljøministeriet mener at det moderne havbrug er lovligt. Der er travlhed på havnen i Snaptun, man er næsten 4 uger forsent i gang, men det skal nåes i 2014 at producere de første regnbueørreder i det nye havbrug ved 3,2 km syd for Endelave.

Benarbejde og masser af undersøgelser...

Hjarnø Havbrug har fået hjælp af konsulent virksomheden Orbicon, til det store arbejde med at samle materiale og dokumentation til den 663 sider store VVM rapport der ledsagede ansøningen om opstart af Endelave Havbrug. Det var en aftale indgået i samarbejde med DN og Lystfiskerne og Dansk Akvakultur i 2009, som gav fiskeavler Anders Pedersen ideen til kompentaionsopdræt. Der i sin simple enkelthed svarer til at der opsamles samme mængder kvælstof som der udledes. Notat på 4 sider med hovedtræk fra VVM rapporten, Se det her.

Hjarnø Havbrug bidrager til vidensdeling - 01-07-2014

Hjarnø Havbrug bidrager til vidensdeling på konference om biologisk rensning af havvand

Hjarnø Havbrug deltog d. 30 januar på en konference afholdt af Dansk Skaldyr Center i Nykøbing Mors. Deltagere som DanskSkaldyrCenter, Landbrug & Fødevarer, Natur og Erhvervsstyrelsen, AU Foulum, Limfjordsrådet, Fødevarestyrelsen, Orbicon og muslingefiskere gav oplæg om nyeste viden og erfaringer. Malene gav et oplæg om havbrugets praktiske og sociale erfaringer med at dyrke blåmuslinger i stor skala. Hun fremlagde placeringerne for havbrugets fiske-ringe, de hængende muslinge-rev og tang skove, hvortil de forskellige eksperter billigede måden at etablere kompensations-dyrkningen.

Dansk Skaldyr Center fastslår - Muslinger renser fjordvand...

Dansk Skaldyr Center fastslog, at de næringsstoffer som udledes ved fiskeopdræt vil tangskoven optage en andel af, mens havstømmen vil føre en andel ind til muslingerne mod As Vig og Sælgrunden, hvor muslingerne vil kompensere mest muligt, da vi her oplever den bedste vækst af muslinger. Det er et nøgle element at en virksomhed som Hjarnø Havbrug er med til at skabe praktisk og social viden, da det er afgørende for at pejle fremtidig forskning i rigtig retning. Konferencens tema var "marine virkemidler", som er en del af det virkemiddelskatalog som Natur og Erhvervsstyrelsen, Limfjordsrådet, Fødevarestyrelsen og muslingefiskere er med til at udvikle.

Fremtidens spisefisk bliver sunde og miljøvenlige… - 01-07-2014

Fremtidens spisefisk bliver sunde og miljøvenlige…

Morgenavisen JylandsPosten bragte d. 19. feburar 2014, artiklen der beskriver KOMBI opdræt projektet. Hjarnø Havbrug er førende inden for vidensudvikling på miljørigtig drift af havbrug, og kan derfor se frem til snart at etabere Endelave Havbrug. Læs artiklen her

Vi rydder op efter produktionen...

En af grund byggestenene i Hjarnø Havbrugs målsætninger er at kunne producere fisk med mindst mulig aftryk på miljøet. De seneste målinger for havfisk viser at vi med de nyeste fodertyber, har en høj udnyttelse af foderet. Gennemsnitlig bliver 1 kg. foder bliver til 0.985 gr. fisk. Til sammenligning kan man se landbrugets egne oplysninger og hvad deres produktion udleder og fodre, læs mere her

Tang-liner med næste års alger hænges ud ved Hjarnø Hage - 01-07-2014

Tang-liner med  næste års alger hænges ud ved Hjarnø Hage

Hjarnø Havbrug har den sidste måned hængt tang-liner ud på dyrkningsområdet ved Hjarnø Hage. De små tangplanter på snorene vil hurtigt vokse sig store i forårssolen og danne et område med hængende tangskove, som vil optage plantenæringsstoffer og samtidig skabe et levested for andre alger, svampe, krebsdyr og fisk.

Dagbladet Politiken kom forbi Hjarnø Havbrug...

På en skøn forårsdag havde en nysgerrig journalist og fotograf fra Dagbladet Politiken aftalt med Hjarnø Havbrug at komme forbi og lave en reportage om Hjarnø Havbrugs igangværende udvikling af mere bæredygtige fødevarer, især tangdyrkningen. Politikens research hos Hjarnø Havbrug er en del af et større indlæg om bæredygtige fødevarer og ressource-tænkning til fremtiden. Reportagen vil blive bragt i Politiken den 4. april 2014.

Stormen der kunne… - 01-07-2014

Stormen der kunne…

Hjarnø Havbrug har brugt tiden på at rydde op efter stormen i oktober måned. Det skulle ikke kunne lade sig gøre, og så skete det alligevel. Stormen fik fjorden til at falde og derfor skabte det en masse røre. Især vores anlæg ved Hjarnø fik en masse tæsk. Desværre blev fiskene også ret stressede, og blev klemt i nettet. Nogle slap ud, og andre døde i nettet.

Fisk i Horsens fjord, se mere fra TV2 ØSTJYLLAND

Det er hårdt at se de mange års arbejde svømme ud af burerne, men jeg håber at der er en masse der får noget godt fisk på bordet, siger Anders Pedersen, Fiske Avler fra Hjarnø Havbrug.

Undslupne fisk forurener ikke.

Allerede tilbage i 2004 hvor der sidst var undslupne regnbueørreder, bleve der igang sat en grundig undersøgelse der skulle finde ud af de konkrete påvirkninger af miljøet. Den vise med tydelighed, at der ikke kan påvises reaktioner i miljøet fra regnbueørreder, selv om de ikke hører til i den naturlige fauna.

TV2 har ikke alle fakta på plads

Desværre er der både i Lystfisker forum og hos TV2 kommet en del forkerte oplysninger i denne sag, naturligvis plantet af den samme mand. Vi kan og vil gerne her på siden vise hvad der er op og ned, og derfor kan I her læse hele undersøgelsens notat her.