Unge fisk der trænger til nyt vand… - 01-07-2014

Unge fisk der trænger til nyt vand…

Foråret er i gang og den sidste sne er heldigvis ved at forsvinde. I lang tid troede vi at den drilske vinter skulle ende med at vores udsætningsplan for 2013 blev forsinket. Heldigvis er alt nu under kontrol, og de flotte fisk kommer ud til det friske havvand som de trænger til. I øjeblikket har vores både travlt med at fragte fisk fra tidelig morgen til sen aften til de store net i Horsens fjord.

Besøg fra Biomar, læs mere her.

Tang kan være økologisk...

Sukkertang produktion har fine konditioner og kvaliteten er flot. Vi kan allerede nu se at dette biomateriale er af stor værdi for både vandkvalitet og til anvendelse i konsumfoder og mad. En økologisk tang produktion står næst på vores ønske  seddel, og det store administrative arbejde er sat igang. Vi forventer at kunne høste noget af det første 100% økologiske tang omkring april 2014

Fisken er klar til fangst... - 26-06-2014

Fisken er klar til fangst...

Der har den sidste måned været travl aktivtet på havnen og i fjorden ved Snaptun. Vi har været igang med at tage de modne regnbueørreder op af de store net i fjorden.

Skipper har lange dage i denne tid

Da vi arbejder med levende dyr, er det af stor vigtighed at ørrederne bliver fanget lige når de er prefekt modne. Skipper har tæt samarbejde med fodremestrene, for at ramme den perfekte størrelse og modenhed i hvert bur fisk.

Hvor skal de hen du...?

De friske modne fisk bliver renset og lynpakket i de af kunden ønskede forarbejdninger. Herefter vi sørger for at alle leverancer lever op til max. kvalitetskontrol.