Kvalitet, uden sand...

Ved at lade muslingerne sidde på store net i fjorden, skaber man de bedste vækst betingelser, og får derved store flotte lækre muslinger, der ikke indeholder sandkorn i kødet.

Kvalitet, uden sand...

Ved at lade muslingerne sidde på store net i fjorden, skaber man de bedste vækst betingelser, og får derved store flotte lækre muslinger, der ikke indeholder sandkorn i kødet.

Fjordens naturlige støvsuger…

Miljø og vandkvalitet er et af fokuspunkterne hos Hjarnø Havbrug, derfor forskes der kontinuerligt i forbedringer og tiltag der kan optimere tilstandene i Horsens fjord. Muslinger lever af mikroskopisk plankton, og kan derfor være med til at rydde op i fjorden.

Blå musling fakta

Hver voksen kulturmusling formår at filtrere ca. 4-9 liter fjord vand i timen. De er særkønnet.

  • Æg og sæd gydes om foråret i vandet.
  • Som et årig, gyder muslingen mellem 5-10 millioner æg.
  • Kan leve op til 10 år..

Sunde flerumættet olier…

Hvis man gerne vil leve sundt, er kulturmuslinger et let alternativ med masser af sunde olier og med rigdom på A, B, C og D vitamin samt på proteiner og mange sunde mineral salte.
Nogle få forholds- regler skal overholdes, når man spiser blåmuslinger.

  • Brug kun friske muslinger.
  • Skallerne skal i ubehandlet stand være lukkede.
  • Efter kogning skal ikke åbne skaller kasseres.


Kokken foreslår:

Fisk er som de fleste nok ved, sundt mad - få tips og inspiration til "Kulturmusling i mad" her.

Muslingeovervågning

Se link til fødevarestyrelsens muslingeovervågning her.

Se andre sider under produkter:  PRODUKTER  |  REGNBUEØRRED  |  ROGN  |  SUKKERTANG